Blog

SOUTĚŽ: Začni používat myFox a získej iPhone!

soutěž Začněte pracovat efektivně teď hned a VYHRAJTE iPhone! Jak na to? Registrujte se do aplikace myFox do 31.12. 2021 s kódem ZMENA22 a začněte používat placenou verzi do 15.1. 2022. Automaticky budete zařazeni do slosování o iPhone XR 64 GB.

Výherce vybereme náhodným výběrem ze všech registrovaných uživatelů, kteří splní soutěžní podmínky o registraci a využití placené verze aplikace myFox. Výherce bude kontaktován pracovníkem společnosti myFox na e-mail, který uvede při registraci a výhra mu bude předána nebo zaslána s ohledem na působiště nebo bydliště výherce. Jméno výherce najdete také pod soutěžním příspěvkem na Facebookové stránce myFox.

Kompletní soutěžní pravidla:

Pořadatel soutěže: myFox One, a. s. sady Pětatřicátníků 355/26 301 00 Plzeň

Doba trvání soutěže:

 • od 24.11.2021 do 15.1.2022

Kdo se může účastnit:

 • Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let, která splní soutěžní podmínky.
 • Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a všichni jejich rodinní příslušníci v řadě přímé, jakož i ostatní osoby blízké dle § 22 občanského zákoníku.
 • Výhercem se může stát pouze účastník s doručovací adresou na území České republiky.

Pravidla soutěže:

 • Splnění registrace do aplikace myFox do 31. 12. 2021 s kódem ZMENA22 a využívání placené verze do 15. 1. 2022.

Výhry v soutěži:

 • Mobilní telefon iPhone XR 64 GB 1 kus.

Souhlas s pravidly a ochrana osobních údajů:

 • Účastí v soutěži vyjadřuje účastník soutěže dobrovolně svůj výslovný souhlas s pravidly.
 • Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech, souvisejících s jejím pořádáním, a to včetně jejího přerušení, zrušení či úpravy jejích pravidel, nebo vyloučení účastníka ze soutěže a to s účinností ode dne zveřejnění na stránkách MyFox rezervační systém.
 • Účastí v této soutěži dává každý soutěžící pořadateli souhlas ke zpracování poskytnutých údajů a materiálů za účelem navázání kontaktu s účastníkem v průběhu soutěže a dále po dobu 5 let od udělení souhlasu pro marketingové účely pořadatele, zahrnující zasílání informací a jiných obchodních sdělení prostřednictvím e-mailů jakož i dalších elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v platném znění, a také souhlas s užitím těchto údajů a materiálů ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách pořadatele, pokud je toto užití v souvislosti s touto soutěží, zejména za účelem vyhlášení či zveřejnění výherců.

Soutěžící, který takto poskytl pořadatelům osobní údaje, má právo na přístup k osobním údajům a další práva dle § 11 a §21 zákona číslo 101/2000 Sb. v platném znění, zejména právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze v případě, že zjistí, že pořadatel porušuje své povinnosti, vyplývající z výše uvedeného zákona a právo požadovat opravu, doplnění nebo zlikvidování jím poskytnutých osobních údajů. Agentura oznámí zpracovávání takto poskytnutých osobních údajů dle §16 zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze v zákonem předepsané formě.

Další pravidla:

 • V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícími a pořadatelem řídí právním řádem České republiky.
 • Pořadatel má právo kdykoliv pravidla soutěže změnit či soutěž úplně zrušit.
 • Pořadatel má právo kohokoliv ze soutěže vyloučit.
 • Účast v soutěži je dobrovolná a účastník svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími pravidly. Jakékoli obcházení těchto pravidel soutěžícím či pokus o jejich zneužití je důvodem pro okamžité vyloučení takového soutěžícího ze soutěže.

V Plzni dne 24. 11. 2021

myFox je skvělá aplikace, která se opravdu vyplatí, vyzkoušejte si ho zcela bez závazků a zdarma!